top of page

Mooc kurssit

Mooc verkkokurssi

Mooc tulee sanoista massive open online course. Mooc-kurssit ovat kaikille avoimia verkkokursseja. Osallistuaksesi Mooc-kurssille tarvitset vain tietokoneen, hyvän internet-yhteyden sekä halua oppia.

Avoimet verkkokurssit ovat nostaneet suosiotaan erityisesti pandemian aikana kun kaikki oppiminen siirtyi useamman vuoden ajaksi internettiin.

Mooc verkkokurssit tarjoavat mahdollisuuden oppia vaikeita aiheita, sillä usein Mooc kursseja tarjoavat yliopistot sekä ammattikorkeakoulut. Mooc kurssit mahdollistavat oppimisen huippuyliopistojen opettajilta ilman, että on hyväksytty kyseiseen kouluun oppilaaksi.
Verkkokurssin koe

Vaikka kyse on verkkokurssista on suuressa osassa Mooc-verkkokursseja myös valvottu loppukoe. Yleensä loppukoe on monivalintakysymyksistä muodostuva kokonaisuus ja kokeessa on tiukka aikaraja tai jopa näyttöä valvova järjestelmä taustalla, mikä pitää huolen ettei kokeessa huijata.


Mooc kurssin kesto


Mooc kurssit ovat suosittuja, sillä useimmiten pystyt käymään verkkokurssia milloin sinulle parhaiten sopii.

Useat Mooc kurssit suoritat 5 - 30-tunnissa, riippuen siitä kuinka nopea olet oppimaan. Mooc kurssit mahdollistavat oppimisen juuri sinulle sopivalla vauhdilla, sinulle sopivassa paikassa ja siksi kurssit sopivat loistavasti työelämässä oleville ihmisille, jotka eivät pysty opiskelemaan klo. 8.00 - 16.00 välisenä aikana.Mooc kurssien järjestäjät ja kurssien aiheet

Harvard, MIT sekä Brown: Mooc kurssien perustajat


Huippuyliopistot kuten Harvard, MIT, Yale sekä Brown ovat tarjonneet jo vuodesta 2012 asti Mooc-kursseja kaikille, jotka vain haluavat oppia. Useimmat ammattikorkeakoulut sekä yliopistot amerikassa ovat myös hyväksyneet Mooc kursseilta saadut sertifikaatit osaksi omia opintojaan ja myöntäneet (aineesta riippuen) 1-4 opintopistettä per käyty Mooc kurssi.

Mooc verkkokursseja järjestävät koulut, järjestöt sekä yksityiset yritykset. Tunnetuimpia avoimia verkkokursseja järjestäviä yrityksiä ovat mm. Google sekä IBM. Mooc kursseilla voi käydä englanniksi aiheita kuten “ Google AI for JavaScript developers with TensorFlow.js “ sekä “Cybersecurity Basics”.

Suosituin kieli avoimille verkkokursseille on englanti, joten mikäli haluaa käydä huippuyritysten järjestämiä verkkokursseja, tulee englannin kielitaidon olla hyvällä tasolla. Pääset mm. Harvardin Mooc kursseille tästä: www.edx.org


Voiko suomessa käydä Mooc kursseja suomeksi?

Suomessa Mooc verkkokurssit ovat vielä kohtalaisen uusia tai harvoin markkinoituja. Kursseja löytää kuitenkin koulujen verkkosivuilta tai muualta netistä: Koulut tarjoavat www.mooc.fi https://mooc.helsinki.fi/ www.campusonline.fi sekä www.aoe.fi sivuilta avoimia verkkokursseja, joille osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla koulun oppilas.

Sinun tulee kuitenkin useimmiten kirjautua alustalle eli luoda profiili osallistuaksesi kursseille. Riippuen kurssin järjestäjästä Mooc verkkokurssit ovat usein maksullisia ja hintaa näillä voi olla 10€ - 1 500 €, riippuen mistä Mooc kurssista on kyse. Koulut päättävät hyväksyvätkö he suoritetun kurssin osaksi opintojasi.

Suomessa yksityiset yritykset kuten www.Moocy.fi tarjoavat avoimia video-verkkokursseja suomeksi (YouTuben kaupallistamisen verkkokurssi media - ja viestintäalalle).Ammattikorkeakoulu verkkokurssit suomessa


Osaamismerkki ja opintopiste


Digitaaliset osaamismerkit on otettu käyttöön eri tavoin saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyään voit osoittaa osaamisesi osaamismerkin kautta. Osaamismerkin saa esim. suorittamalla verkkokurssin. Vain verkkokurssin loppukokeen suorittanut henkilö voi saada osaamismerkin, jonka kriteerit on standardoitu.

Useimmat oppilaitokset myöntävät osaamismerkin omaavalle henkilölle opintopisteitä. Ammattikorkeakoulut antavat joskus opintopisteen suoritetuista avoimista verkkokursseista.

Jokainen oppilaitos päättää itse kuinka monta opintopistettä Mooc verkkokurssista voi ansaita. Oppilaitoksissa opinto-ohjaaja osaa neuvoa kuinka aktiivisessa käytössä osaamismerkit ovat kyseisessä koulussa.

Moderni CV ja sertifikaatitUseimmat työnantajat arvostavat nykyaikana opintojen ulkopuolelta hankittuja sertifikaatteja. Kyseiset todistukset osoittavat, että kyseinen henkilö on äärimmäisen kiinnostunut aiheesta, osaa omatoimisesti opiskella uusia asioita ja hän omaa tarkkaa tietoa kyseisestä aiheesta.

Modernissa työelämässä usein työnantajat katsovat hakijoiden sosiaalisen median. Mikäli hakijalla on esim. LinkedIn, on nykyään hyvin tavallista lisätä sertifikaatit kyseiselle alustalle näkyviin. Lisäksi opintojen ulkopuolella hankitut sertifikaatit voi liittää osaksi CV:tä lisäämällä esim. osaamismerkin URL:n (linkin) CV:hen. Sertifikaatin voi myös tulostaa paperille tai liittää pdf tiedostona osaksi CV:tä.


Tästä pääset mooc kurssille, jonka aiheena on "kuinka tehdä YouTube kanava"
Comments


bottom of page