top of page

Miten täyttää CV, jos työkokemusta on vähän?

  1. Korosta koulutusta ja saavutuksia.

  2. Mainitse harjoittelu- ja vapaaehtoistyökokemus.

  3. Osallistu projekteihin ja kilpailuihin.

  4. Esittele vahvuudet, taidot ja ominaisuudet.

  5. Mainitse lisäkoulutukset ja kurssit.

  6. Hanki suosituksia ja referenssejä.


Monille alan vaihtajille, nuorille tai vastavalmistuneille voi olla haasteellista täyttää CV:tä, jos heillä ei ole paljoa työkokemusta. Vaikka työkokemuksen puuttuminen saattaa tuntua esteeltä, on olemassa keinoja miten täyttää CV, jos työkokemusta on vähän? Tässä blogiartikkelissa käsittelemme joitakin vinkkejä siitä, mitä voit laittaa CV:hen, kun sinulla ei ole paljoa alan työkokemusta.  1. Korosta koulutusta ja saavutuksia

Vaikka sinulla ei ehkä ole paljon työkokemusta, voit silti korostaa koulutustasi ja saavutuksiasi. Mainitse koulutustaso ja tutkinto, ja kerro tarkemmin esimerkiksi projekteista tai kursseista, jotka liittyvät alan osaamiseesi. Jos olet saavuttanut hyviä arvosanoja tai ansioitunut jossain tietyn aihealueen projekteissa, mainitse nämä myös.


2.Harjoittelu- ja vapaaehtoistyökokemus

Vaikka et olisi työskennellyt palkkatöissä, harjoittelu- ja vapaaehtoistyökokemus voi olla arvokasta CV:ssäsi. Mainitse harjoittelupaikat, joissa olet ollut ja kuvaile, mitä tehtäviä suoritit ja mitä olet oppinut. Vapaaehtoistyö voi myös olla tärkeä osa CV:täsi, sillä se osoittaa aktiivisuutta ja halua auttaa muita. Kerro, millaisissa vapaaehtoistehtävissä olet ollut mukana ja mitä vastuita olet kantanut.


3.Osallistuminen projekteihin ja kilpailuihin

Jos olet osallistunut projekteihin tai kilpailuihin, joissa olet päässyt osoittamaan kykyjäsi ja saavuttamaan hyviä tuloksia, mainitse ne CV:ssäsi. Tällaiset projektit voivat olla esimerkiksi kouluprojekteja, harrastusten parissa tehtyjä projekteja tai kilpailuihin osallistumisia. Kerro, millaisia tehtäviä suoritit ja millaisia tuloksia saavutit.


4.Taidot ja ominaisuudet

Korosta CV:ssäsi vahvuuksiasi, taitojasi ja ominaisuuksiasi. Näihin voi kuulua esimerkiksi hyvät viestintä- ja tiimityötaidot, ongelmanratkaisukyky, luovuus tai kyky oppia nopeasti uusia asioita. Voit myös mainita kielitaitosi, tietokoneohjelmistojen hallinnan tai muita erityistaitoja, joita sinulla on.


5.Lisäkoulutukset ja kurssit

Jos olet osallistunut lisäkoulutuksiin, työpajoihin tai kursseille, jotka liittyvät alaan, jossa haluat työskennellä, mainitse ne CV:ssäsi. Tämä osoittaa, että olet aktiivinen oman osaamisesi kehittämisessä ja haluat pysyä ajan tasalla alasi uusimmista trendeistä ja taidoista. Tämmöisiä kursseja voit tehdä kotoa käsin esim. www.MOOCY.fi tai englanniksi osoitteessa edx.org


6.Suositukset ja referenssit

Vaikka sinulla ei ehkä ole paljon työkokemusta, voit pyytää suosituksia tai referenssejä esimerkiksi opettajiltasi, ohjaajiltasi tai vapaaehtoistyöpaikastasi. Suositukset voivat tukea CV:täsi ja antaa työnantajalle lisävarmuutta sinun kyvyistäsi ja soveltuvuudestasi tehtävään.


Muista myös pitää CV selkeänä, tiiviinä ja helposti luettavana. Korosta tärkeimmät tiedot ja keskity siihen, miten voit tuoda arvoa työnantajalle, vaikka sinulla ei ole paljon aikaisempaa työkokemusta. Käytä ammattimaisen näköistä muotoilua ja tarkista CV:si kielioppi- ja oikeinkirjoitusvirheiden varalta.


Vaikka työkokemuksen puute voi tuntua haasteelliselta, on tärkeää muistaa, että monet työnantajat arvostavat myös muita taitoja, saavutuksia ja potentiaalia. Painota vahvuuksiasi ja osoita innostusta ja halua oppia uutta.

Comments


bottom of page